Błędy to droga do prawdy.


błędy-to-droga-do-prawdy
fiodor dostojewskibłędytodrogadoprawdydroga dodo prawdybłędy to drogadroga do prawdybłędy to droga dobłędy to droga do prawdy

Droga do prawdy wybrukowana jest paradoksami.In­tuic­ja dziec­ka jest naj­krótszą drogą do prawdy.Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy upierają się przy błędach - są głupcami.Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń.Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca.