Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą.


błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-nigdy-ę-nie-wydarzą
george eliotbłazentoczłowiekktóryoczekujeżezdarząsięrzeczyktórenigdyniewydarząktóry oczekujeże zdarzązdarzą sięsię rzeczyktóre nigdynigdy sięsię nienie wydarząbłazen to człowiekże zdarzą sięzdarzą się rzeczyktóre nigdy sięnigdy się niesię nie wydarząże zdarzą się rzeczyktóre nigdy się nienigdy się nie wydarząktóre nigdy się nie wydarzą

Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą.Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.Szaleńcowi zdarza się nieraz trafne sformułowanie, na które nie zdobyłby się człowiek rozumny i zdrowy.