Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, trzymają język za zębami.


błogosławieni-którzy-nie-mając-nic-do-powiedzenia-trzymają-język-za-zębami
oscar wildebłogosławieniktórzyniemającnicdopowiedzeniatrzymająjęzykzazębamiktórzy nienie mającmając nicnic dodo powiedzeniatrzymają językjęzyk zaza zębamiktórzy nie mającnie mając nicmając nic donic do powiedzeniatrzymają język zajęzyk za zębamiktórzy nie mając nicnie mając nic domając nic do powiedzeniatrzymają język za zębamiktórzy nie mając nic donie mając nic do powiedzenia

Błogosławieni ci, co nic nie mają do powiedzenia i trzymają język za zębami.Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu.Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego.Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa.Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach.