Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.


błogosławieni-którzy-umieją-śmiać-z-samych-siebie-nie-przestaną-nigdy-ę-bawić
anonimbłogosławieniktórzyumiejąśmiaćsamychsiebienieprzestanąnigdysiębawićktórzy umiejąumieją śmiaćśmiać zz samychsamych siebienie przestanąprzestaną nigdynigdy sięsię bawićktórzy umieją śmiaćumieją śmiać zśmiać z samychz samych siebienie przestaną nigdyprzestaną nigdy sięnigdy się bawićktórzy umieją śmiać zumieją śmiać z samychśmiać z samych siebienie przestaną nigdy sięprzestaną nigdy się bawićktórzy umieją śmiać z samychumieją śmiać z samych siebienie przestaną nigdy się bawić

Najlepiej mają ci, którzy potrafią śmiać się z samych siebie - nigdy nie cierpią na brak rozrywki. -Shirley Maclaine
najlepiej-mają-którzy-potrafią-śmiać-ę-z-samych-siebie-nigdy-nie-cierpią-na-brak-rozrywki
Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki. -Jan Budziaszek
jeśli-nauczymy-ę-śmiać-z-samych-siebie-nigdy-nie-zabraknie-nam-rozrywki
Cudowne są usposobienia, kiedy umieją mimo klęsk życiowych i żywiołowych zachować tę poziomkową świeżość odczuwania, która pozwala się śmiać i bawić. -Anna Sztaudynger - Kalisiewicz
cudowne-są-usposobienia-kiedy-umieją-mimo-klęsk-życiowych-i-żywiołowych-zachować-tę-poziomkową-świeżość-odczuwania-która-pozwala-ę
Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-słuchać-i-milczeć-nauczą-ę-wielu-rzeczy-nowych
Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inni -K. T. Toeplitz
jeśli-nie-będziemy-umieli-od-czasu-do-czasu-dla-zabawy-śmiać-ę-z-samych-siebie-ryzykujemy-że-śmiać-ę-będą-z-nas-inni
Błogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry: unikną wielu przykrości. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-odróżniać-ły-kamień-od-wysokiej-góry-unikną-wielu-przykroś