Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.


błogosławieni-którzy-umieją-śmiać-z-samych-siebie-nie-przestaną-nigdy-ę-bawić
anonimbłogosławieniktórzyumiejąśmiaćsamychsiebienieprzestanąnigdysiębawićktórzy umiejąumieją śmiaćśmiać zz samychsamych siebienie przestanąprzestaną nigdynigdy sięsię bawićktórzy umieją śmiaćumieją śmiać zśmiać z samychz samych siebienie przestaną nigdyprzestaną nigdy sięnigdy się bawićktórzy umieją śmiać zumieją śmiać z samychśmiać z samych siebienie przestaną nigdy sięprzestaną nigdy się bawićktórzy umieją śmiać z samychumieją śmiać z samych siebienie przestaną nigdy się bawić

Najlepiej mają ci, którzy potrafią śmiać się z samych siebie - nigdy nie cierpią na brak rozrywki.Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki.Cudowne są usposobienia, kiedy umieją mimo klęsk życiowych i żywiołowych zachować tę poziomkową świeżość odczuwania, która pozwala się śmiać i bawić.Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych.Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inniBłogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry: unikną wielu przykrości.