Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu.


błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
george eliotbłogosławionyczłowiekktóryniemającnicdopowiedzeniapowstrzymujesięodudowodnieniategofaktubłogosławiony człowiekktóry nienie mającmając nicnic dodo powiedzeniapowstrzymuje sięsię odod udowodnieniaudowodnienia tegotego faktuktóry nie mającnie mając nicmając nic donic do powiedzeniapowstrzymuje się odsię od udowodnieniaod udowodnienia tegoudowodnienia tego faktuktóry nie mając nicnie mając nic domając nic do powiedzeniapowstrzymuje się od udowodnieniasię od udowodnienia tegood udowodnienia tego faktuktóry nie mając nic donie mając nic do powiedzeniapowstrzymuje się od udowodnienia tegosię od udowodnienia tego faktu

Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa.Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach.Błogosławiony, który nie mając nic do po­wie­dze­nia nie ob­le­ka te­go w słowa.Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego.Człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy się bardzo o to, w jakiej formie to powiedzieć.