Ba­daj twarze, nie słuchaj te­go, co mówią usta.


ba­daj-twarze-nie słuchaj-te­go-co mówią-usta
umberto ecoba­dajtwarzenie słuchajte­goco mówiąustaba­daj twarzenie słuchaj te­goco mówią usta

Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta.Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta.• Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta.Słuchaj, Je­zu, słuchaj, Ryf­ka, sie Juden, za ko­ronę cier­niową, za te włosy rude, za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni, obo­jeście um­rzeć powinni.