Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc.


bać-ę-śmierci-jest-tym-samym-co-mieć-ę-za-mądrego-nim-nie-będąc
sokratesbaćsięśmiercijesttymsamymcomiećzamądregonimniebędącbać sięsię śmierciśmierci jestjest tymtym samymco miećmieć sięsię zaza mądregonim nienie będącbać się śmiercisię śmierci jestśmierci jest tymjest tym samymco mieć sięmieć się zasię za mądregonim nie będącbać się śmierci jestsię śmierci jest tymśmierci jest tym samymco mieć się zamieć się za mądregobać się śmierci jest tymsię śmierci jest tym samymco mieć się za mądrego

Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego nim nie będąc. -Sokrates
bać-ę-śmierci-jest-tym-samym-co-mieć-ę-za-mądrego-nim-nie-będąc
Bać się śmier­ci jest tym sa­mym, co mieć się za mądre­go nim nie będąc. -Sokrates
bać ę-śmier­-jest tym-­mym-co mieć ę-za mądre­go-nim-nie będąc
Wiedząc zbyt mało, by się bać, będąc zbyt młodym, by czuć podziw. -Neil Gaiman
wiedząc-zbyt-ło-by ę-bać-będąc-zbyt-młodym-by czuć-podziw
I przes­tać sie bać brać to życie... I za­miast tchórzyć, mieć od­wagę sta­wić mu czoła... By mieć z niego jak najwięcej... Ja­kie to trudne... -rudolf88
i przes­ć-sie-bać-brać-to życie-i-za­miast-tchórzyć-mieć-od­wagę-sta­wić-mu czoła-by-mieć-z niego-jak najwięcej-ja­kie