Bał się po pros­tu myśli, że można żyć inaczej...


bał ę-po pros­-myśli-że można-żyć-inaczej
jarosław iwaszkiewiczbał siępo pros­tumyśliże możnażyćinaczejbał się po pros­tupo pros­tu myśliże można żyćżyć inaczejbał się po pros­tu myśliże można żyć inaczej

Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej. -Paulo Coelho
umiera-ę-nie-dlatego-by-przestać-żyć-lecz-po-to-by-żyć-inaczej
Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal
miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę
Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin
inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi
Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można. -Gabriela Zapolska
kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można! -Gabriela Zapolska
kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając