Bach nie potokiem, lecz morzem zwać się powinien!


bach-nie-potokiem-lecz-morzem-zwać-ę-powinien
ludwig van beethovenbachniepotokiemleczmorzemzwaćsiępowinienbach nienie potokiemlecz morzemmorzem zwaćzwać sięsię powinienbach nie potokiemlecz morzem zwaćmorzem zwać sięzwać się powinienlecz morzem zwać sięmorzem zwać się powinienlecz morzem zwać się powinien

Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.) Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Bach mi przypomina astronoma - jedni nic nie zdołają dojrzeć u niego, prócz szeregu cyfr zawiłych, ale drugich, co go czuć i rozumieć potrafią, prowadzi Bach do swojej lunety olbrzymiej i pozwala przez nią admirować swych arcydzieł gwiazdy. Jeśli jaka epoka odwróci się od Bacha, da sobie smutne świadectwo płytkości, głupoty i zepsutego gustu.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego...Świętym Cię zwać nie mogę; Ojcem się nie wstydzę, kiedy, wielki kapłanie syny Twoje widzę.