Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta.


badaj-twarze-nie-słuchaj-tego-co-mówią-usta
umberto ecobadajtwarzeniesłuchajtegocomówiąustabadaj twarzenie słuchajsłuchaj tegoco mówiąmówią ustanie słuchaj tegoco mówią usta

Ba­daj twarze, nie słuchaj te­go, co mówią usta. -Umberto Eco
ba­daj-twarze-nie słuchaj-te­go-co mówią-usta
Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta. -Brecht Bertolt
ludzkie-oczy-mówią-czasem-gorsze-rzeczy-ż-usta
Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. -Bertold Brecht
ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta
•
ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta 
Jeśli chcesz wiedzieć co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego co mówi - patrz na nią. -Oscar Wilde
jeśli-chcesz-wiedzieć-co-na-myśli-kobieta-nie-słuchaj-tego-co-mówi-patrz-na-ą