Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta.


badaj-twarze-nie-słuchaj-tego-co-mówią-usta
umberto ecobadajtwarzeniesłuchajtegocomówiąustabadaj twarzenie słuchajsłuchaj tegoco mówiąmówią ustanie słuchaj tegoco mówią usta

Ba­daj twarze, nie słuchaj te­go, co mówią usta.Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta.Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta.• Jeśli chcesz wiedzieć co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego co mówi - patrz na nią.