Bagnetami można dokonać wszystkiego - nie można jednak, na nich siedzieć.


bagnetami-można-dokonać-wszystkiego-nie-można-jednak-na-nich-siedzieć
charles maurice talleyrand - perigordbagnetamimożnadokonaćwszystkiegoniejednaknanichsiedziećbagnetami możnamożna dokonaćdokonać wszystkiegowszystkiegonienie możnamożna jednakna nichnich siedziećbagnetami można dokonaćmożna dokonać wszystkiegodokonać wszystkiegonie możnanie można jednakna nich siedziećbagnetami można dokonać wszystkiegomożna dokonać wszystkiegonie można jednakbagnetami można dokonać wszystkiego

Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.Trudno pogodzić ogień i wodę - można jednak stworzyć z nich parę.Nie ma tak dużych stanowisk, żeby na nich przy dużym wysiłku nie można było jednak pozostać porządnym człowiekiem.Można mieć WSZYSTKO. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie.Nie można mieć wszystkiego.Z wszystkiego można zrobić absurd i barbarzyństwo.