Bal­sam dla ciała Wy­suszo­ne me dłonie Wie­czor­na kąpiel 


bal­sam-dla-ciała-wy­suszo­ne-me dłonie-wie­czor­na-kąpiel 
cЯuelcomabal­samdlaciaławy­suszo­neme dłoniewie­czor­nakąpiel bal­sam dladla ciałaciała wy­suszo­newy­suszo­ne me dłonieme dłonie wie­czor­nawie­czor­na kąpiel bal­sam dla ciaładla ciała wy­suszo­neciała wy­suszo­ne me dłoniewy­suszo­ne me dłonie wie­czor­name dłonie wie­czor­na kąpiel bal­sam dla ciała wy­suszo­nedla ciała wy­suszo­ne me dłonieciała wy­suszo­ne me dłonie wie­czor­nawy­suszo­ne me dłonie wie­czor­na kąpiel bal­sam dla ciała wy­suszo­ne me dłoniedla ciała wy­suszo­ne me dłonie wie­czor­naciała wy­suszo­ne me dłonie wie­czor­na kąpiel 

I ten mężczyz­na cały w czerni Krążący uli­cami Wie­czor­ny wrzask no­cy Był wi­doczny od tych kil­ku chwil minionych Wie­czor­ne liście Tańcząc po chodniku Prze­budzo­ne Od­dechem wiat­ru Wie­czor­ny przebłysk księżyca Wzbił się nad sza­re kon­tu­ry miasta Opo­wieści gwiazd Prze­sycały mi głowę Te sa­me miej­sca Przy­ciągają in­ne wspomnienia Po­ran­na mgła lek­ko opływająca po­la Zmuszała powrócić Do te­go nieideal­ne­go świata Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r.Bal: Wszystkie bale są kostiumowe, nawet bal nudystów.Ser­ce pier­sią drży Wewnętrzne rozważania Bal­sam łez i śpisz K.A.Sz. 28.07.2015r.Zmęczo­ny uśmiech szczerze podarowany. Wie­czor­na mżawka.  kąpiel w źródle to szczęście nie nasze jest dla nas okazałe