Bal­sam dla ciała Wy­suszo­ne me dłonie Wie­czor­na kąpiel 


bal­sam-dla-ciała-wy­suszo­ne-me dłonie-wie­czor­na-kąpiel 
cЯuelcomabal­samdlaciaławy­suszo­neme dłoniewie­czor­nakąpiel bal­sam dladla ciałaciała wy­suszo­newy­suszo­ne me dłonieme dłonie wie­czor­nawie­czor­na kąpiel bal­sam dla ciaładla ciała wy­suszo­neciała wy­suszo­ne me dłoniewy­suszo­ne me dłonie wie­czor­name dłonie wie­czor­na kąpiel bal­sam dla ciała wy­suszo­nedla ciała wy­suszo­ne me dłonieciała wy­suszo­ne me dłonie wie­czor­nawy­suszo­ne me dłonie wie­czor­na kąpiel bal­sam dla ciała wy­suszo­ne me dłoniedla ciała wy­suszo­ne me dłonie wie­czor­naciała wy­suszo­ne me dłonie wie­czor­na kąpiel 

Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris
na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
Ser­ce pier­sią drży Wewnętrzne rozważania Bal­sam łez i śpisz K.A.Sz. 28.07.2015r. -Cris
ser­-pier­ą-drży-wewnętrzne-rozważania-bal­sam-łez-i śpisz-kasz-28072015r
Zmęczo­ny uśmiech szczerze podarowany. Wie­czor­na mżawka.   -Papużka
zmęczo­ny-uśmiech-szczerze-podarowany-wie­czor­na-mżawka- 
kąpiel w źródle to szczęście nie nasze jest dla nas okazałe  -Cykam
kąpiel-w źródle-to-szczęście-nie nasze-jest-dla-nas-okazałe