Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych.


bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
antoni kępińskibar­dzołat­wozna­leźć siępo­zakręgiemludzinormalnychbar­dzo łat­wołat­wo zna­leźć sięzna­leźć się po­zapo­za kręgiemkręgiem ludziludzi normalnychbar­dzo łat­wo zna­leźć sięłat­wo zna­leźć się po­zazna­leźć się po­za kręgiempo­za kręgiem ludzikręgiem ludzi normalnychbar­dzo łat­wo zna­leźć się po­załat­wo zna­leźć się po­za kręgiemzna­leźć się po­za kręgiem ludzipo­za kręgiem ludzi normalnychbar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiemłat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzizna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych

Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
Z pew­nością nie wie, jak bar­dzo je­go zachwyt nad życiem pomógł mi zna­leźć no­wy sens w moim. -Janusz Leon Wiśniewski
z pew­nośą-nie wie-jak bar­dzo-­go-zachwyt-nad-życiem-pomógł-mi zna­źć-no­wy-sens-w moim
Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. -bez.odwagi
szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając