Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty.


bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty
harlan cobenbar­dzocien­kali­niaod­dzielaupórod głupotybar­dzo cien­kacien­ka li­niali­nia od­dzielaod­dziela upórupór od głupotybar­dzo cien­ka li­niacien­ka li­nia od­dzielali­nia od­dziela upórod­dziela upór od głupotybar­dzo cien­ka li­nia od­dzielacien­ka li­nia od­dziela upórli­nia od­dziela upór od głupotybar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upórcien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty

Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki
bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności. -thrillofit
prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać