Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.


bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
jeremi przyborabar­dzoprzy­jem­niecze­kaćna jakąśpa­niąwłaśnie cze­kaćjest chy­banajprzyjemniejbar­dzo przy­jem­nieprzy­jem­nie cze­kaćcze­kać na jakąśna jakąś pa­niąwłaśnie cze­kać jest chy­bajest chy­ba najprzyjemniejbar­dzo przy­jem­nie cze­kaćprzy­jem­nie cze­kać na jakąścze­kać na jakąś pa­niąwłaśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniejbar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąśprzy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­niąbar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite
będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje. -MyslacaWierszem
ohh-ile bym-dała-by przeżyć-miłość-lecz-muszę-cze­kać-cze­kać-aż ­-mnie-odnajdze-nie-wol­no-pos­pie­szać-miłoś