Bardziej boli od języka niż miecza.


bardziej-boli-od-języka-ż-miecza
anonimbardziejboliodjęzykaniżmieczabardziej boliboli odod językajęzyka niżniż mieczabardziej boli odboli od językaod języka niżjęzyka niż mieczabardziej boli od językaboli od języka niżod języka niż mieczabardziej boli od języka niżboli od języka niż miecza

Bardzo mnie boli, gdy umiera utalentowany człowiek, świat bowiem potrzebuje takich ludzi bardziej niż niebo.Bardziej boli nawet mała krzywda wyrządzona przez przyjaciela niż wielki cios zadany przez nieprzyjaciela.Nad czas stracony nic bardziej nie boli.Nad stracony czas nic bardziej nie boli.Czas: Nad czas stracony nic bardziej nie boli.Łatwiej złamać nogę niż serce. Ale noga mniej boli.