Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.


bardziej-interesują-mnie-prawa-człowieka-ż-prawa-kobiet
madonnabardziejinteresująmnieprawaczłowiekaniżkobietbardziej interesująinteresują mniemnie prawaprawa człowiekaczłowieka niżniż prawaprawa kobietbardziej interesują mnieinteresują mnie prawamnie prawa człowiekaprawa człowieka niżczłowieka niż prawaniż prawa kobietbardziej interesują mnie prawainteresują mnie prawa człowiekamnie prawa człowieka niżprawa człowieka niż prawaczłowieka niż prawa kobietbardziej interesują mnie prawa człowiekainteresują mnie prawa człowieka niżmnie prawa człowieka niż prawaprawa człowieka niż prawa kobiet

Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.Prawa ustanowione są dla obyczajów. Nic bardziej nie szkodzi obyczajom niż ustawa zakazująca rozwodów.Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy, gdy władza upada, upadają także prawa.Łatwiej ustanawiać prawa niż rządzić.