Bardzo mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy.


bardzo-ło-modli-ę-ten-co-przywykł-modlić-ę-tylko-wtedy-gdy-klęczy
jan kasjan Śwbardzomałomodlisiętencoprzywykłmodlićtylkowtedygdyklęczybardzo małomało modlimodli sięsię tenco przywykłprzywykł modlićmodlić sięsię tylkotylko wtedygdy klęczybardzo mało modlimało modli sięmodli się tenco przywykł modlićprzywykł modlić sięmodlić się tylkosię tylko wtedybardzo mało modli sięmało modli się tenco przywykł modlić sięprzywykł modlić się tylkomodlić się tylko wtedybardzo mało modli się tenco przywykł modlić się tylkoprzywykł modlić się tylko wtedy

Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują tuż obok siebie, z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali.