Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.


bardzo-ły-człowiek-może-rzucać-bardzo-ży-cień
anonimbardzomałyczłowiekmożerzucaćbardzodużycieńbardzo małymały człowiekczłowiek możemoże rzucaćrzucać bardzobardzo dużyduży cieńbardzo mały człowiekmały człowiek możeczłowiek może rzucaćmoże rzucać bardzorzucać bardzo dużybardzo duży cieńbardzo mały człowiek możemały człowiek może rzucaćczłowiek może rzucać bardzomoże rzucać bardzo dużyrzucać bardzo duży cieńbardzo mały człowiek może rzucaćmały człowiek może rzucać bardzoczłowiek może rzucać bardzo dużymoże rzucać bardzo duży cień

Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień.Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.Szczęście zamyka się na bardzo mały kluczyk, który łatwo zgubić.Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno.To pocieszające wiedzieć, że bardzo stare i bardzo proste sposoby nadal się sprawdzają.