Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.


bardzo-ły-człowiek-może-rzucać-bardzo-ży-cień
anonimbardzomałyczłowiekmożerzucaćbardzodużycieńbardzo małymały człowiekczłowiek możemoże rzucaćrzucać bardzobardzo dużyduży cieńbardzo mały człowiekmały człowiek możeczłowiek może rzucaćmoże rzucać bardzorzucać bardzo dużybardzo duży cieńbardzo mały człowiek możemały człowiek może rzucaćczłowiek może rzucać bardzomoże rzucać bardzo dużyrzucać bardzo duży cieńbardzo mały człowiek może rzucaćmały człowiek może rzucać bardzoczłowiek może rzucać bardzo dużymoże rzucać bardzo duży cień

Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki
bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bardzo-cicho-przemawia-bóg-w-naszej-piersi-bardzo-cicho-bardzo-wyraźnie-wskazuje-czego-trzeba-szukać-a-czego-unikać
Szczęście zamyka się na bardzo mały kluczyk, który łatwo zgubić. -Nietyksza
szczęście-zamyka-ę-na-bardzo-ły-kluczyk-który-łatwo-zgubić
Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno. -Jean Paul Sartre
człowiek-może-był-kiedyś-dobry-ale-z-pewnośą-było-to-bardzo-dawno
To pocieszające wiedzieć, że bardzo stare i bardzo proste sposoby nadal się sprawdzają. -Anonim
to-pocieszają-wiedzieć-że-bardzo-stare-i-bardzo-proste-sposoby-nadal-ę-sprawdzają