Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego.


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
frida kahlobardzoczęstomyślęśmiercizbytczęstoprzypuszczamżechwiliśmiercimyślałabymdiegobardzo częstoczęsto myślęmyślę oo śmiercizbyt częstow chwilichwili śmierciśmierci myślałabymmyślałabym oo diegobardzo często myślęczęsto myślę omyślę o śmierciże w chwiliw chwili śmiercichwili śmierci myślałabymśmierci myślałabym omyślałabym o diegobardzo często myślę oczęsto myślę o śmierciże w chwili śmierciw chwili śmierci myślałabymchwili śmierci myślałabym ośmierci myślałabym o diegobardzo często myślę o śmierciże w chwili śmierci myślałabymw chwili śmierci myślałabym ochwili śmierci myślałabym o diego

Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często.Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią.Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych.Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne.Niektórzy ludzie tak bardzo boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć naprawdę.