Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść.


bardzo-powinny-być-nam-podejrzane-sądy-przyjaciół-kiedy-padają-na-naszą-korzyść
kartezjuszbardzopowinnybyćnampodejrzanesądyprzyjaciółkiedypadająnanasząkorzyśćbardzo powinnypowinny byćbyć namnam podejrzanepodejrzane sądysądy przyjaciółkiedy padająpadają nana nasząnaszą korzyśćbardzo powinny byćpowinny być nambyć nam podejrzanenam podejrzane sądypodejrzane sądy przyjaciółkiedy padają napadają na nasząna naszą korzyśćbardzo powinny być nampowinny być nam podejrzanebyć nam podejrzane sądynam podejrzane sądy przyjaciółkiedy padają na nasząpadają na naszą korzyśćbardzo powinny być nam podejrzanepowinny być nam podejrzane sądybyć nam podejrzane sądy przyjaciółkiedy padają na naszą korzyść

Bar­dzo po­win­ny być nam po­dej­rza­ne sądy przy­jaciół, kiedy pa­dają na naszą korzyść.Nawet najgorsi z nas marzą czasami o tym, żeby się zmienić na lepsze, mówimy o tym, że pragnęlibyśmy być doskonali. Uwaga, jaką poświęcają nam reformatorzy bardzo nam schlebia, a kiedy na dodatek jesteśmy zakochani, stroma ścieżka naprawy wydaje nam się niezmiernie łatwa do pokonania.Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet! Me ma szczęścia bez przyjaciół, ale przyjaciół można być pewnym dopiero w nieszczęściu,Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.