Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.


bardzo-rzadko-jakaś-rzecz-jest-długo-poważna
erich maria remarquebardzorzadkojakaśrzeczjestdługopoważnabardzo rzadkorzadko jakaśjakaś rzeczrzecz jestjest długodługo poważnabardzo rzadko jakaśrzadko jakaś rzeczjakaś rzecz jestrzecz jest długojest długo poważnabardzo rzadko jakaś rzeczrzadko jakaś rzecz jestjakaś rzecz jest długorzecz jest długo poważnabardzo rzadko jakaś rzecz jestrzadko jakaś rzecz jest długojakaś rzecz jest długo poważna

Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna. -Seneka
nie-sądźcie-że-radość-polega-na-śmiechu-radość-to-rzecz-bardzo-poważna
Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna. -Seneka Młodszy
nie-sądźcie-że-radość-polega-na-śmiechu-radość-to-rzecz-bardzo-poważna
Wychowanie - to rzecz poważna; musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. -Arystoteles
wychowanie-to-rzecz-poważna-musi-ę-w-nim-mieszać-przykrość-z-przyjemnośą
Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. -Arystoteles
wychowanie-to-rzecz-poważna-musi-ę-w-nim-mieszać-przykrość-z-przyjemnośą