Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.


bardzo-rzadko-jakaś-rzecz-jest-długo-poważna
erich maria remarquebardzorzadkojakaśrzeczjestdługopoważnabardzo rzadkorzadko jakaśjakaś rzeczrzecz jestjest długodługo poważnabardzo rzadko jakaśrzadko jakaś rzeczjakaś rzecz jestrzecz jest długojest długo poważnabardzo rzadko jakaś rzeczrzadko jakaś rzecz jestjakaś rzecz jest długorzecz jest długo poważnabardzo rzadko jakaś rzecz jestrzadko jakaś rzecz jest długojakaś rzecz jest długo poważna

Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna.Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Niezawodnie bardzo imponujące, bardzo szanowne i bardzo perspektywiczne jest to słowo: konieczność. A przede wszystkim wygodne. Daje jakąś złudę pewności wśród chaosu. Uspokaja. Zdejmuje odpowiedzialność. Udaje, że wszystko, choćby było najgorszym, jest przynajmniej w porządku. Jest najsubtelniejszym sposobem samobójstwa. A przy tym ma taki dźwięk spiżowy, nieubłagany.Wychowanie - to rzecz poważna; musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.