Bawić się i śmiać z entuzjazmem i śpiewać radośnie, wiedzieć, że choćby jednej istocie żyje się lepiej, ponieważ ty żyjesz - to znaczy odnieść sukces.


bawić-ę-i-śmiać-z-entuzjazmem-i-śpiewać-radośnie-wiedzieć-że-choćby-jednej-istocie-żyje-ę-lepiej-ponieważ-ty-żyjesz-to-znaczy
ralph waldo emersonbawićsięśmiaćentuzjazmemśpiewaćradośniewiedziećżechoćbyjednejistocieżyjelepiejponieważtyżyjesztoznaczyodnieśćsukcesbawić sięi śmiaćśmiać zz entuzjazmementuzjazmem ii śpiewaćśpiewać radośnieże choćbychoćby jednejjednej istocieistocie żyjeżyje sięsię lepiejponieważ tyty żyjeszżyjeszznaczy odnieśćodnieść sukcesbawić się isię i śmiaći śmiać zśmiać z entuzjazmemz entuzjazmem ientuzjazmem i śpiewaći śpiewać radośnieże choćby jednejchoćby jednej istociejednej istocie żyjeistocie żyje siężyje się lepiejponieważ ty żyjeszty żyjeszznaczy odnieść sukces

Śmiać się często i serdecznie, zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i sympatię dzieci - to znaczy odnieść sukces.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.Ostatni raz widziałem wtedy Nowaka – lekarza, który uratował mi życie w Krankenbau (potem, przeniesiony na Majdanek, umarł na tyfus). Panie doktorze, nie na darmo się pan wtedy wysilał, ja żyję – powiedziałem. No to jak żyjesz, to wiesz, co masz robić. Nie wiem, co mam robić – zdziwiłem się. Pamiętaj: wiedzieć.