Bawię się świetnie; szkoda, że was tu nie ma - zamiast mnie.


bawię-ę-świetnie-szkoda-że-was-nie-zamiast-mnie
william whartonbawięsięświetnieszkodażewasniezamiastmniebawię sięsię świetnieże waswas tutu nienie mazamiastzamiast mniebawię się świetnieże was tuwas tu nietu nie manie mazamiast mnieże was tu niewas tu nie matu nie maże was tu nie mawas tu nie ma

Sądy, które połknąłem zamiast je wypowiedzieć, nigdy nie przyprawiły mnie o niestrawność.Gdy bawię się z kotem, kto wie, czy to on nie bawi się mną bardziej niż ja nim.Jestem przeciwna równouprawnieniu, jeśli oznaczałoby to, że będę musiała taszczyć moich partnerów zamiast oni mnie.Dzieci świetnie malują, niestety, zbyt szybko stają się one rodzicami.Żyj szyb­ko, umieraj młodo i wyglądaj świetnie! Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie?