....Bez­nadziej­nie się czu­je w swo­jej beznadziejnosci...


bez­nadziej­nie ę-czu­-w swo­jej-beznadziejnosci
zielonejeziorabez­nadziej­nie sięczu­jew swo­jejbeznadziejnoscibez­nadziej­nie się czu­jeczu­je w swo­jejw swo­jej beznadziejnoscibez­nadziej­nie się czu­je w swo­jejczu­je w swo­jej beznadziejnoscibez­nadziej­nie się czu­je w swo­jej beznadziejnosci

Nie ma nic gor­sze­go jak uświado­mienie so­bie , że jest się bez­nadziej­nym . -nasia
nie- nic-gor­sze­go-jak uświado­mienie-so­bie- że jest ę-bez­nadziej­nym