Bez celu i sensu podróżować nie warto.


bez-celu-i-sensu-podróżować-nie-warto
michał radgowskibezcelusensupodróżowaćniewartobez celucelu ii sensusensu podróżowaćpodróżować nienie wartobez celu icelu i sensui sensu podróżowaćsensu podróżować niepodróżować nie wartobez celu i sensucelu i sensu podróżowaći sensu podróżować niesensu podróżować nie wartobez celu i sensu podróżowaćcelu i sensu podróżować niei sensu podróżować nie warto

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Lepiej podróżować z nadzieją, niż przybyć do celu.Le­piej podróżować z nadzieją, niż przy­być do celu.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćKochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!