Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć.


bez-chrystusa-niczego-nie-będzie-dlatego-trzeba-uwierzyć
fiodor dostojewskibezchrystusaniczegoniebędziedlategotrzebauwierzyćbez chrystusachrystusa niczegoniczego nienie będziedlatego trzebatrzeba uwierzyćbez chrystusa niczegochrystusa niczego nieniczego nie będziedlatego trzeba uwierzyćbez chrystusa niczego niechrystusa niczego nie będziebez chrystusa niczego nie będzie

Trzeba być zakochanym żeby uwierzyć w aniołów.Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową.Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć.Filozofia niczego nie wyjaśnia i z niczego nie wyciąga wniosków – sprawia jedynie, że dostrzegamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze.Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa.Tylko w to, czego się nie widzi, można bez reszty uwierzyć.