Bez Ciebie, jak bez uśmiechu, niebo pochmurnieje.


bez-ciebie-jak-bez-uśmiechu-niebo-pochmurnieje
anonimbezciebiejakbezuśmiechuniebopochmurniejebez ciebiejak bezbez uśmiechuniebo pochmurniejejak bez uśmiechu

Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd.Cza­sami myślę: Nóż Głębo­ka czar­na woda Ok­no i powietrze Biorę wte­dy oddech Sma­kuję go Słucham ryt­mu krwi Który każe mi iść dalej Pat­rzę w niebo Po namyśle Nie wy­rywam z serca Two­jego uśmiechu Cho­wam go głęboko Jak starą laurkę Kiedyś od­najdę zakurzony Wygnę usta W me­lan­cho­lię bez bólu Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Złożyłabyś mi życze­nia, od­wie­dziłabyś, pośmiałabym się z Tobą.. A tak to co mi po­zos­tało? - iść na Twój grób, i pow­strzy­mywać cier­pienie, łzy.. ~Dziś mi­ja ko­lej­ny miesiąc bez Ciebie , bez Was, bez Nas.. [*] Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.