Bez entuzjazmu nigdy nie dokonano żadnej wielkiej rzeczy.


bez-entuzjazmu-nigdy-nie-dokonano-żadnej-wielkiej-rzeczy
ralph waldo emersonbezentuzjazmunigdyniedokonanożadnejwielkiejrzeczybez entuzjazmuentuzjazmu nigdynigdy nienie dokonanodokonano żadnejżadnej wielkiejwielkiej rzeczybez entuzjazmu nigdyentuzjazmu nigdy nienigdy nie dokonanonie dokonano żadnejdokonano żadnej wielkiejżadnej wielkiej rzeczybez entuzjazmu nigdy nieentuzjazmu nigdy nie dokonanonigdy nie dokonano żadnejnie dokonano żadnej wielkiejdokonano żadnej wielkiej rzeczybez entuzjazmu nigdy nie dokonanoentuzjazmu nigdy nie dokonano żadnejnigdy nie dokonano żadnej wielkiejnie dokonano żadnej wielkiej rzeczy

Bez entuzjazmu nigdy nie osiągnięto niczego wielkiegoSukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmuMiłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd.Bez wielkiej cnoty cierpliwości nie dojrzewa nic co ludzkie.Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy.Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu