Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem


bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
fiodor dostojewskibezogniabeztreściideipolotuwszystkostaniesiętylkorutynąszablonembez ogniabez treścibez ideibez polotupolotu wszystkowszystko staniestanie sięsię tylkotylko rutynąrutyną ii szablonembez polotu wszystkopolotu wszystko staniewszystko stanie sięstanie się tylkosię tylko rutynątylko rutyną irutyną i szablonembez polotu wszystko staniepolotu wszystko stanie sięwszystko stanie się tylkostanie się tylko rutynąsię tylko rutyną itylko rutyną i szablonembez polotu wszystko stanie siępolotu wszystko stanie się tylkowszystko stanie się tylko rutynąstanie się tylko rutyną isię tylko rutyną i szablonem

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer
o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś
Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera! -Pietro Aretino
gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera