Bez pracy nie ma pełni radości życia.


bez-pracy-nie-peł-radoś-życia
antoni czechowbezpracyniepełniradościżyciabez pracypracy nienie mama pełnipełni radościradości życiabez pracy niepracy nie manie ma pełnima pełni radościpełni radości życiabez pracy nie mapracy nie ma pełninie ma pełni radościma pełni radości życiabez pracy nie ma pełnipracy nie ma pełni radościnie ma pełni radości życia

Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia.Bez pracy nie ma życia - to jest dobrze, pięknie i to jest nasz przydział życiowy.Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnic i zachęty.Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.Żyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości.