Bez wielkiej cnoty cierpliwości nie dojrzewa nic co ludzkie.


bez-wielkiej-cnoty-cierpliwoś-nie-dojrzewa-nic-co-ludzkie
guardini romanobezwielkiejcnotycierpliwościniedojrzewaniccoludzkiebez wielkiejwielkiej cnotycnoty cierpliwościcierpliwości nienie dojrzewadojrzewa nicnic coco ludzkiebez wielkiej cnotywielkiej cnoty cierpliwościcnoty cierpliwości niecierpliwości nie dojrzewanie dojrzewa nicdojrzewa nic conic co ludzkiebez wielkiej cnoty cierpliwościwielkiej cnoty cierpliwości niecnoty cierpliwości nie dojrzewacierpliwości nie dojrzewa nicnie dojrzewa nic codojrzewa nic co ludzkiebez wielkiej cnoty cierpliwości niewielkiej cnoty cierpliwości nie dojrzewacnoty cierpliwości nie dojrzewa niccierpliwości nie dojrzewa nic conie dojrzewa nic co ludzkie

Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją.Nie mamy cierpliwości dla tych, którzy nas kochają, ponieważ większą część cierpliwości przeznaczamy na znoszenie samych siebie.W miłości mężczyzna musi być zdolny do cierpliwości, i to cierpliwości wyznaczonej erotyką.Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd.Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.dwie drogi ludzkie skrzyżowane nieplanowane ta­jem­nicą okryte dwa żywoty nagłe nachodzące na siebie nic nie dzieje się bez przyczyny