Bez względu na koszty należy postępować sprawiedliwie z niewolnikami i Meksykanami.


bez-wzglę-na-koszty-należy-postępować-sprawiedliwie-z-niewolnikami-i-meksykanami
henry david thoreaubezwzględunakosztynależypostępowaćsprawiedliwieniewolnikamimeksykanamibez względuwzględu nana kosztykoszty należynależy postępowaćpostępować sprawiedliwiesprawiedliwie zz niewolnikaminiewolnikami ii meksykanamibez względu nawzględu na kosztyna koszty należykoszty należy postępowaćnależy postępować sprawiedliwiepostępować sprawiedliwie zsprawiedliwie z niewolnikamiz niewolnikami iniewolnikami i meksykanamibez względu na kosztywzględu na koszty należyna koszty należy postępowaćkoszty należy postępować sprawiedliwienależy postępować sprawiedliwie zpostępować sprawiedliwie z niewolnikamisprawiedliwie z niewolnikami iz niewolnikami i meksykanamibez względu na koszty należywzględu na koszty należy postępowaćna koszty należy postępować sprawiedliwiekoszty należy postępować sprawiedliwie znależy postępować sprawiedliwie z niewolnikamipostępować sprawiedliwie z niewolnikami isprawiedliwie z niewolnikami i meksykanami

Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze.Chciałbym iść do raju ze względu na klimat, ale piekło musi być o wiele przyjemniejsze ze względu na towarzystwo.Człowiek ocenia się dobrze i źle nie tylko ze względu na to, co robi, ale także ze względu na to, czego chce.Bez względu na to, o co chodzi, jes­tem przeciw.Koszty postępu można obliczać w głupcach.Musimy wierzyć w Boga bez względu na to co mówią kapłani.