Bez względu na to czy usiłowania nasze będą lub nie uwieńczone skutkiem, powinniśmy tak żyć, abyśmy u kresu życia mogli sobie powiedzieć:


bez-wzglę-na-to-czy-usiłowania-nasze-będą-lub-nie-uwieńczone-skutkiem-powinniśmy-tak-żyć-abyśmy-u-kresu-życia-mogli-sobie-powiedzieć
ludwik pasteurbezwzględunatoczyusiłowanianaszebędąlubnieuwieńczoneskutkiempowinniśmytakżyćabyśmykresużyciamoglisobiepowiedziećzrobiłemwszystkocomogłembez względuwzględu naczy usiłowaniausiłowania naszenasze będąbędą lublub nienie uwieńczoneuwieńczone skutkiempowinniśmy taktak żyćabyśmy uu kresukresu życiażycia moglimogli sobiesobie powiedziećzrobiłem wszystkoco mogłembez względu nana to czyczy usiłowania naszeusiłowania nasze będąnasze będą lubbędą lub nielub nie uwieńczonenie uwieńczone skutkiempowinniśmy tak żyćabyśmy u kresuu kresu życiakresu życia mogliżycia mogli sobiemogli sobie powiedzieć

Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak.Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: Wszystko tak szybko przemija i nim spostrzeżemy się, dobiliśmy już do kresu życia.Prawdziwa miłość zawsze pozostaje niezmienna bez względu na to, czy wszystko dostaje, czy też wszystkiego jej odmówiono.Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały.