Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych.


bez-wzglę-na-to-jak-żmudne-jest-życie-ludzi-dobrych-jest-ono-znacznie-mniej-uciążliwe-ż-życie-ludzi-złych
marie-jeanne roland de la platierebezwzględunatojakżmudnejestżycieludzidobrychonoznaczniemniejuciążliweniżzłychbez względuwzględu najak żmudneżmudne jestjest życieżycie ludziludzi dobrychjest onoono znacznieznacznie mniejmniej uciążliweuciążliwe niżniż życieżycie ludziludzi złychbez względu najak żmudne jestżmudne jest życiejest życie ludziżycie ludzi dobrychjest ono znacznieono znacznie mniejznacznie mniej uciążliwemniej uciążliwe niżuciążliwe niż życieniż życie ludziżycie ludzi złychjak żmudne jest życieżmudne jest życie ludzijest życie ludzi dobrychjest ono znacznie mniejono znacznie mniej uciążliweznacznie mniej uciążliwe niżmniej uciążliwe niż życieuciążliwe niż życie ludziniż życie ludzi złychjak żmudne jest życie ludziżmudne jest życie ludzi dobrychjest ono znacznie mniej uciążliweono znacznie mniej uciążliwe niżznacznie mniej uciążliwe niż życiemniej uciążliwe niż życie ludziuciążliwe niż życie ludzi złych

Większość ludzi jest złych, a tylko niewielu jest dobrych.Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są tylko czarujący i nudni.Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni.Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie.Spisałem prawa dla ludzi dobrych i złych nie kierując się niczyim życzeniem.Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością.