Bez znajomości siły stów nie sposób poznać ludzi.


bez-znajomoś-ły-stów-nie-sposób-poznać-ludzi
konfucjuszbezznajomościsiłystówniesposóbpoznaćludzibez znajomościznajomości siłysiły stówstów nienie sposóbsposób poznaćpoznać ludzibez znajomości siłyznajomości siły stówsiły stów niestów nie sposóbnie sposób poznaćsposób poznać ludzibez znajomości siły stówznajomości siły stów niesiły stów nie sposóbstów nie sposób poznaćnie sposób poznać ludzibez znajomości siły stów nieznajomości siły stów nie sposóbsiły stów nie sposób poznaćstów nie sposób poznać ludzi

Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz.Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać.Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją.Większość ludzi odrzuca to, czego nie znają, albo poznać nie chcą.