Bezczelnością nieudolnych jest żądanie, by krytyka ograniczała się do


bezczelnośą-nieudolnych-jest-żądanie-by-krytyka-ograniczała-ę-do-sprawozdawczoś-nie-uleczy-ę-kaszlącego-kneblując-mu-usta
bertold brechtbezczelnościąnieudolnychjestżądaniebykrytykaograniczałasiędosprawozdawczościnieuleczykaszlącegokneblującmuustabezczelnością nieudolnychnieudolnych jestjest żądanieby krytykakrytyka ograniczałaograniczała sięsię donie uleczyuleczy sięsię kaszlącegokaszlącego kneblująckneblując mumu ustabezczelnością nieudolnych jestnieudolnych jest żądanieby krytyka ograniczałakrytyka ograniczała sięograniczała się donie uleczy sięuleczy się kaszlącegosię kaszlącego kneblująckaszlącego kneblując mukneblując mu ustabezczelnością nieudolnych jest żądanieby krytyka ograniczała siękrytyka ograniczała się donie uleczy się kaszlącegouleczy się kaszlącego kneblującsię kaszlącego kneblując mukaszlącego kneblując mu ustaby krytyka ograniczała się donie uleczy się kaszlącego kneblująculeczy się kaszlącego kneblując musię kaszlącego kneblując mu usta

Krytyka jest mało użyteczna i nieowocna i zarozumialcem jest ten, kto woli odgrywać rolę raczej złośliwego krytyka niż twórcy.Przyjaźń - to przede wszystkim szczerość, to krytyka błędów towarzysza. Przyjaciele powinni pierwsi wystąpić z surową krytyką, by towarzysz mógł naprawić swoje błędy.Im mniej godni swoich wysokich urzędów są ci, którzy je piastują, tym pewniej się czują i tym mocniej się nadymają głupotą i bezczelnością.Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem.Jeżeli na życie patrzy się jako na zadanie, wtedy zawsze potrafi się je znieść.Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji.