Bezczynność jest matką wszelkiego zła.


bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
solonbezczynnośćjestmatkąwszelkiegozłabezczynność jestjest matkąmatką wszelkiegowszelkiego złabezczynność jest matkąjest matką wszelkiegomatką wszelkiego złabezczynność jest matką wszelkiegojest matką wszelkiego złabezczynność jest matką wszelkiego zła

Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła.Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła.Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie.Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła.