Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje.


biada-ar­tystom-na których-nikt-nie pluje
carpio lope de vegabiadaar­tystomna którychniktnie plujebiada ar­tystomna których niktnikt nie plujena których nikt nie pluje

Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym. -Sofokles
biada-o biada-tej wie­dzy-co szkodę-niesie-wiedzącym
Pycha to czasem samoobrona ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec
pycha-to-czasem-samoobrona-ludzi-których-nikt-nie-pochwali
Pycha to cza­sem sa­moob­ro­na ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec
pycha-to cza­sem-­moob­ro­na-ludzi-których-nikt-nie pochwali