Biada artystom, na których nikt nie pluje.


biada-artystom-na-których-nikt-nie-pluje
felix lope de vega carpiobiadaartystomnaktórychniktnieplujebiada artystomna którychktórych niktnikt nienie plujena których niktktórych nikt nienikt nie plujena których nikt niektórych nikt nie plujena których nikt nie pluje

Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje.Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.Nikt nie kocha tych, których się lęka.Pycha to czasem samoobrona ludzi, których nikt nie pochwali.Pycha to cza­sem sa­moob­ro­na ludzi, których nikt nie pochwali.