Biada dziełom, które istnieją tylko dla wybranych: zginą nie tylko bez chwały, lecz i bez wpływu.


biada-dziełom-które-istnieją-tylko-dla-wybranych-zginą-nie-tylko-bez-chwały-lecz-i-bez-wpływu
maria komornickabiadadziełomktóreistniejątylkodlawybranychzginąniebezchwałyleczwpływubiada dziełomktóre istniejąistnieją tylkotylko dladla wybranychzginą nienie tylkotylko bezbez chwałylecz ii bezbez wpływuktóre istnieją tylkoistnieją tylko dlatylko dla wybranychzginą nie tylkonie tylko beztylko bez chwałylecz i bezi bez wpływuktóre istnieją tylko dlaistnieją tylko dla wybranychzginą nie tylko beznie tylko bez chwałylecz i bez wpływuktóre istnieją tylko dla wybranychzginą nie tylko bez chwały

Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemJest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływuJest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.