Biada po­kole­niu, które­go przywódcą jest kobieta.


biada-po­kole­niu-które­go-przywódcą-jest kobieta
talmudbiadapo­kole­niuktóre­goprzywódcąjest kobietabiada po­kole­niuktóre­go przywódcąprzywódcą jest kobietaktóre­go przywódcą jest kobieta

W prze­bacze­niu tkwi ma­gia, która uz­dra­wia. W prze­bacze­niu, które da­jesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobieta, a nie uczynił tego.Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym.Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!Biada łas­kom, które wyśliz­gują się z niegod­nych rąk.Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.