Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje!


biada-temu-kto-w-imię-tego-który-może-ę-bez-niego-obejść-opuszcza-tego-który-go-potrzebuje
anna jokaibiadatemuktoimiętegoktórymożesiębezniegoobejśćopuszczagopotrzebujebiada temukto ww imięimię tegoktóry możemoże sięsię bezbez niegoniego obejśćopuszcza tegoktóry gogo potrzebujekto w imięw imię tegoktóry może sięmoże się bezsię bez niegobez niego obejśćktóry go potrzebujekto w imię tegoktóry może się bezmoże się bez niegosię bez niego obejśćktóry może się bez niegomoże się bez niego obejść

Imię, to rzecz piękna, kiedy do niego przyłącza się zasługa, a bez tego jest tylko znakiem, który rozróżnia jednego człowieka od drugiego, nic więcej.Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej.Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać.Kto samotny los wybrał, temu stokroć biada, Bo to jest człowiek, który sam siebie okrada.Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi.Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.