Biada temu, o kim mówią za wiele.


biada-temu-o-kim-mówią-za-wiele
denis diderotbiadatemukimmówiązawielebiada temuo kimkim mówiąmówią zaza wieleo kim mówiąkim mówią zamówią za wieleo kim mówią zakim mówią za wieleo kim mówią za wiele

Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnukBiada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.Dobre wspomnienia stanowią cząstkę naszej moralności. Biada temu, który nie ma dobrych wspomnień.Kto samotny los wybrał, temu stokroć biada, Bo to jest człowiek, który sam siebie okrada.Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje!