Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu.


biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
antoine rivarolbiadatymktórzypo­rusządnonarodubiada tymktórzy po­rusząpo­ruszą dnodno naroduktórzy po­ruszą dnopo­ruszą dno naroduktórzy po­ruszą dno narodu

Biada tym, którzy poruszą dno narodu.Biada tym, którzy o wschodzie słońca ziewaniem dzień pozdrawiają.Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym.Biada ludziom, którzy się miłością nasycą.Szczęśli­wi, którzy cier­pią, a biada szczęśliwym.Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym.