Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu.


biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
antoine rivarolbiadatymktórzypo­rusządnonarodubiada tymktórzy po­rusząpo­ruszą dnodno naroduktórzy po­ruszą dnopo­ruszą dno naroduktórzy po­ruszą dno narodu

Biada tym, którzy o wschodzie słońca ziewaniem dzień pozdrawiają. -Adolf Dygasiński
biada-tym-którzy-o-wschodzie-słońca-ziewaniem-dzień-pozdrawiają
Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym. -Anatol France
szczęśliwi-którzy-cierpią-a-biada-szczęśliwym
Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym. -Sofokles
biada-o biada-tej wie­dzy-co szkodę-niesie-wiedzącym