Bieda to bo­les­na, nik­czem­na, ok­rutna prześladowczyni.


bieda-to bo­­na-nik­czem­na-ok­rutna-prześladowczyni
alighieri dantebiedato bo­les­nanik­czem­naok­rutnaprześladowczynibieda to bo­les­naok­rutna prześladowczyni

Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów.Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.Małżeństwo dla pieniędzy to nik­czem­ność, ale małżeństwo bez nich to głupota.Po­gar­da jest właści­wa ludziom słabym i nik­czem­nym, którzy usiłują od­wrócić uwagę od drob­nych świństw, przy których po­mocy przedzierają się przez życie.Szliśmy z od­da­li - cieniem - Spot­ka­liśmy się - płomieniem - Czem nasze życie? - miłością - Czem miłość nasza? - wiecznością! Szliśmy z oddali cieniem, spotkaliśmy się płomieniem. Czem nasze życie? Miłością. Czem miłość nasza ? Wiecznością!