Biedni i niepozorni mają częstokroć swobodę w miłości, ponieważ nikt ich nie podejrzewa, ażeby byli zdolni kochać i mieli śmiałość potrzebną do kochania.


biedni-i-niepozorni-mają-częstokroć-swobodę-w-miłoś-ponieważ-nikt-ich-nie-podejrzewa-ażeby-byli-zdolni-kochać-i-mieli-śmiałość-potrzebną
adolf dygasińskibiedniniepozornimajączęstokroćswobodęmiłościponieważniktichniepodejrzewaażebybylizdolnikochaćmieliśmiałośćpotrzebnądokochaniabiedni ii niepozorniniepozorni mająmają częstokroćczęstokroć swobodęswobodę ww miłościponieważ niktnikt ichich nienie podejrzewaażeby bylibyli zdolnizdolni kochaćkochać ii mielimieli śmiałośćśmiałość potrzebnąpotrzebną dodo kochaniabiedni i niepozornii niepozorni mająniepozorni mają częstokroćmają częstokroć swobodęczęstokroć swobodę wswobodę w miłościponieważ nikt ichnikt ich nieich nie podejrzewaażeby byli zdolnibyli zdolni kochaćzdolni kochać ikochać i mielii mieli śmiałośćmieli śmiałość potrzebnąśmiałość potrzebną dopotrzebną do kochania

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.Ludzie samolubni nie są zdolni kochać innych, ale tak na prawdę nie są tez zdolni kochać siebie.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu.Jasne i precyzyjne poglądy są najbardziej niebezpieczne, ponieważ nikt nie ma odwagi ich zmieniać.Prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego.