Biedny dobroczyńca może się czasem czuć bogatym; skąpy krezus nigdy.


biedny-dobroczyńca-może-ę-czasem-czuć-bogatym-skąpy-krezus-nigdy
marie von ebner - eschenbachbiednydobroczyńcamożesięczasemczućbogatymskąpykrezusnigdybiedny dobroczyńcadobroczyńca możemoże sięsię czasemczasem czućczuć bogatymskąpy krezuskrezus nigdybiedny dobroczyńca możedobroczyńca może sięmoże się czasemsię czasem czućczasem czuć bogatymskąpy krezus nigdybiedny dobroczyńca może siędobroczyńca może się czasemmoże się czasem czućsię czasem czuć bogatymbiedny dobroczyńca może się czasemdobroczyńca może się czasem czućmoże się czasem czuć bogatym

Czasem w pokoju pełnym prześlicznych zabawek dziecko może czuć się jak w więzieniu.Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy.Dokładność czasem może zastąpić popularność, ale nigdy nie można od niej zaczynać.Jeżeli naj­bar­dziej niewin­ne i bez­bron­ne dziec­ko nie może czuć się bez­pie­cznie w ja­kimś społeczeństwie, wówczas już nikt bez­pie­cznie czuć się w nim nie może! a naj­straszniej­sze w człowieku to, że może czuć tak moc­no jak i nie czuć w jed­ne mi­nucie, lub za­raz po mądra­la py­ta oj­ca : - ta­to, ja­ka jest różni­ca między ' oszczędny ' a ' skąpy ' ? - widzisz, two­ja ma­ma twier­dzi, że jeśli będę no­sił swój płaszcz piąty rok, to jes­tem oszczędny, ale jeśli każę jej no­sić kos­tium dru­gi rok, to jes­tem skąpy