Bieg świata za­leży od szczegółów, których nie zauważają inni.


bieg-świata-za­ży-od szczegółów-których-nie zauważają-inni
autor nieznanybiegświataza­leżyod szczegółówktórychnie zauważająinnibieg świataświata za­leżyza­leży od szczegółówktórych nie zauważająnie zauważają innibieg świata za­leżyświata za­leży od szczegółówktórych nie zauważają innibieg świata za­leży od szczegółów

Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają.Są ludzie, którzy nie po­pełniają błędów. To ci, za których myślą inni.(...) najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze.Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać.Jeśli ktoś bieg­nie W po­goni za lep­szym jut­rem Nie próbuj go zat­rzy­mać Bieg­nij z nim Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz