Bieg wydłuża wiek.


bieg-wydłuża-wiek
bujak bogusławbiegwydłużawiekbieg wydłużawydłuża wiekbieg wydłuża wiek

[Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony.Jeśli ktoś bieg­nie W po­goni za lep­szym jut­rem Nie próbuj go zat­rzy­mać Bieg­nij z nim Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność!Co skra­ca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosier­nie? - Bezczynność! Czas og­romnie wydłuża się, kiedy o kimś myśli­my ciągle, na ja­wie i we śnie...Kto nie ma ser­ca na swój wiek, te­mu się wiek we zna­ki daje.